Over KNCV-Macromoleculen HBO posterprijs 2020

KNCV-Macromoleculen HBO posterprijs 2020

Dit jaar zal voor de derde keer de KNCV-Macromoleculen HBO Posterprijs worden uitgereikt tijdens de Dutch Polymer Days in Lunteren op 17 en 18 maart 2020. U bent welkom om namens uw hogeschool een stagiair of afstudeerder te nomineren voor “onderzoek dat in het oog springt”.

Voor deze prijs komen (alumni) studenten van Nederlandse HBO instellingen in aanmerking. De student in kwestie is getalenteerd en heeft in het afgelopen jaar kwalitatief goed onderzoek verricht op het gebied van polymeren. Dit kan zowel van chemische, fysische, biomedische of technologische aard zijn. NB: De student hoeft niet daadwerkelijk te zijn afgestudeerd.

Studenten kunnen voorgedragen worden door de naam van de geschikte kandidaat en een stageverslag of afstudeerscriptie uiterlijk 8 februari 2020 per mail op te sturen naar de voorzitter van de selectiecommissie: vincent.voet@nhlstenden.com.

De selectiecommissie is zich ervan bewust dat veel HBO stage- en afstudeeronderzoeken vertrouwelijk zijn. De stage- en afstudeerverslagen zullen door de selectiecommissie volledig vertrouwelijk worden behandeld, en alleen de gepresenteerde poster zal openbaar zijn. Overleg hierover is mogelijk.

De selectiecommissie zal per HBO instelling één kandidaat-prijswinnaar selecteren. De geselecteerde (alumni) studenten krijgen kosteloze toegang tot de DPD 2020, inclusief overnachting en diner, op 17 en 18 maart in Lunteren. Bovendien ontvangen zij een KNCV oorkonde. Voorwaarde is dat de betreffende HBO studenten hun onderzoek presenteren op een poster, tijdens de DPD postersessie op 17 maart 2020. Een jury van specialisten zal uit hun midden de prijswinnaar van de KNCV-MM HBO Posterprijs 2020 bekend maken.

Wij hopen de inzending van uw hogeschool tegemoet te zien. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de selectiecommissie.

Deel met anderen